(1)
Ayuba, sri rahayu; Risman Jaya; Ivan Taslim; Intan Noviantari Manyoe. PENERAPAN POLA TANAM GARIS KONTUR PADA LAHAN PERTANIAN BERBUKIT DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESUBURAN TANAH DAN MENGENDALIKAN BESARAN EROSI. JAD 2022, 1, 19-23.